KHÁNG 902 MỚI NHÂT BẰNG TIỆN ÍCH FAST FACEBOOK

Các bước kháng 902:
  • Bước 1: Truy cập vào link: https://extension.ffb.vn (tải tiện ích và cài đặt)
  • Bước 2: Mở tiện ích lên nhập ID cần kháng và gửi kháng nghị.
  • Bước 3: Xem trạng thái kháng thành công hay thất bại.
  • Bước 4: Kiểm tra thông báo gửi xét duyệt thành công.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!!!
Khách truy cập
Hiện có: 0 coin
Cấp độ: Khách!

Văn bản gốc