Name CODE {{ updatingIn }} Secret Key
{{ token }}

Chú ý: Hệ thống lưu CODE trên trình duyệt 15 ngày.

Văn bản gốc