Bảo mật, điều khoản và chính sách khi sử dụng dịch vụ tại FFB.VN

Quản Trị Viên

08:26 • 02/08/2021 •

QUY ĐỊNH VỀ COIN

- Để có coin người dùng có thể donate để nhận số lượng coin tương đương giá trị đã donate.

- Hình thức donate để lấy coin là hoàn toàn tự nguyện, ko phải là dịch vụ trao đổi mua bán.

- Khi donate người dùng sẽ nhận được coin và số lượng coin này ko thể quy đổi ngược lại.

QUY ĐỊNH SEEDING & GÓI TIỆN ÍCH FAST FACEBOOK

- Người dùng có thể dùng coin đã donate để trao đổi các dịch vụ seeding & các gói tiện ích fast facebook có trên web.

- Mỗi dịch vụ có các quy định khác nhau, có thể xem chi tiết tại thông tin kênh từng dịch vụ trước khi sử dụng.

- Các kênh seeding có quy định và các thức hoạt động có thể thay đổi theo thời gian.

ĐỐI VỚI BÊN DONATE COIN

- Không seeding các nội dung vi phạm pháp luật việt nam sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Có thể báo cáo các dịch vụ khi dùng coin trao đổi nhưng ko đạt được hiệu quả mong muốn tại mục hỗ trợ.

ĐỐI VỚI BÊN NHẬN DONATE COIN

- Chúng tôi có trách nhiệm hoàn thành các nội dung seeding được yêu cầu.

- Tiếp nhận xử lý các lỗi do người dùng báo cáo.

- Từ chối hỗ trợ các uid có nội dung seeding vi phạm và ko thực hiện theo hướng dẫn.

- Chúng tôi có quyền thu hồi toàn bộ coin nếu phát hiện trường hợp lợi dụng lỗ hổng, gian lận trên hệ thống.

QUY ĐỊNH, CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

- The use of information received from Google APIs will adhere to the Chrome Web Store User Data Policy, including the Limited Use requirements.

Văn bản gốc