Fast Facebook - Công cụ quản lý tài khoản quảng cáo Facebook

Giúp đơn giản hóa thao tác trong công việc
TÍNH NĂNG:
🔶Check Ads Report
∟ Hiển thị info (tên tài khoản, dư nợ, limit, ngưỡng, tổng chi tiêu, thông tin thanh toán...).
∟ Hiển thị thông tin tài khoản trong tab AdsManger và trong cài đặt thanh toán.
∟ Phân quyền TKQC (Thêm / Xóa) thành viên trong tài khoản quảng cáo hàng loạt.
∟ Xóa thành viên (admin) ẩn trong TKQC (cả TKCN/TKBM).
∟ Xóa all admin ẩn = 1 click.
∟ Đổi tên tài khoản và tìm kiếm theo tên hoặc ID hoặc trạng thái.
∟ Đổi thông tin TKQC hàng loạt (tên, tiền, múi giờ, quốc gia, thuế).
∟ Thông báo TKQC nào đã sống lại sau khi kháng nghị.
∟ Xuất file excel tất cả tài khoản quảng cáo.
∟ Xuất file excel tất cả chiến dịch đã chọn hoặc hẹn giờ tự động sau khoảng thời gian.
∟ Share Pixel nhiều TKQC = 1 click.
∟ Xem và xuất excel bảng thông tin all tài khoản doanh nghiệp (BM).
∟ Check và xóa admin ẩn trong BM.
∟ Thông Báo TKQC nào vô hiệu hóa mà sống lại.
∟ Chuyển đổi tất cả tiền tệ về VND / USD. Có tool riêng trong cài đặt thanh toán.
∟ Kiểm tra danh sách TKQC đã được cấp tín dụng.
∟ Xem và đặt lại giới hạn chi tiêu của TKQC.
_____________
Updated:
🔷Phiên bản 1.8.1
∟ Cập nhật thêm giá trị LIMIT thực tế cả TKQC.
🔷Phiên bản 1.7.9
∟ Cập nhật chuyển đổi tất cả giá trị tiền tệ trong chiến dịch.
🔷Phiên bản 1.7.5
∟ Đổi tên tài khoản doanh nghiệp (BM).
∟ Nâng cấp tính năng check QTV ẩn trong BM.
∟ Thêm tính năng xóa thành viên ẩn trong BM chỉ bằng 1 click.
∟ Thêm tính năng xóa tất cả thành viên trong BM trừ bạn bằng 1 click.
∟ Thêm tính năng xóa chính bạn trong BM bằng 1 click.
🔷Phiên bản 1.7.3
∟ Ra mắt bản phát hành tự động cập nhật khi có phát sinh lỗi hay có phiên bản mới.
∟ Cho phép mua thêm phiên đăng nhập.
∟ Sửa lỗi share pixel không thành công.
∟ Sữa lỗi xung đột với phần mềm Ads Power.
∟ Xóa tất cả ADMIN ẩn = 1 click.
∟ Xóa tất cả trừ bạn = 1 click (không cần nhập danh sách uid bạn chỉ cần chọn danh sách TKQC rồi xóa).
🔷Phiên bản 1.7.0
∟ Xem và Đặt giới hạn chi tiêu cho TKQC trong chiến dịch QC.
🔷Phiên bản 1.6.6
∟ Tính năng check TKQC Cấp Tín dụng. Sửa lỗi hiển thị thông tin TKQC trong ads manager & billing.
....
Export Comments
Xuât bình luận các bài (video, post) của facebook ra file excel.
Xóa thành viên ẩn hiện trong page
Cần có cookie của nick quản trị viên fanpage. Có thể thực hiện trên web https://ffb.vn/remove-ad
Kháng 902 cho Nick/Page/BM/TKQC
Lấy UID từ link facebook, tiktok, youtube
Lấy 2fa CODE
Có thể thực hiện trên web https://ffb.vn/2fa

Hướng dẫn cài đặt (https://youtu.be/6nTgd0ErI9E)
Nhóm facebook hỗ trợ tiện ích FFB.VN (https://www.facebook.com/groups/ffb.vn)

Free

đ0/ tháng

 • Xem thông tin 50 TKQC
 • Tìm kiếm & đổi tên TKQC
 • Theo dõi dư nợ realtime
 • Xuất TKQC & chiến dịch ra EXCEL
 • Xóa thành viên ẩn trong TKQC/BM
 • Xóa chính mình trong BM dòng 2
 • Phân quyền trong TKQC/BM
 • Đổi hàng loạt info TKQC
 • Kiểm tra TKQC cấp tín dụng
 • Chuyển đổi tiền tệ VND/USD
 • Share Pixel
 • Xem thông tin BM
 • Lọc bình luận facebook
 • Kháng 902 (page,nick,tkqc,bm)
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Lấy UID facebook/tiktok...
 • 2 nick FB đăng nhập 1 lúc
Trải nghiệm ngay

Pro

đ299k/ tháng

 • Xem thông tin toàn bộ TKQC
 • Tìm kiếm & đổi tên TKQC
 • Theo dõi dư nợ realtime
 • Xuất TKQC & chiến dịch ra EXCEL
 • Xóa thành viên ẩn trong TKQC
 • Xóa chính mình trong BM dòng 2
 • Phân quyền trong TKQC/BM
 • Đổi hàng loạt info TKQC
 • Kiểm tra TKQC cấp tín dụng
 • Chuyển đổi tiền tệ VND/USD
 • Share Pixel
 • Xem thông tin BM
 • Lọc bình luận facebook
 • Kháng 902 (page,nick,tkqc,bm)
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Lấy UID facebook/tiktok...
 • 5 nick FB đăng nhập 1 lúc
Nâng cấp ngay
Xóa quản trị viên ẩn trong TKQC:
Kiểm tra thông tin tài khoản doanh nghiệp (BM):
Hình ảnh Fast Facebook trên Chrome:

Văn bản gốc