Nhóm facebook hỗ trợ tiện ích FFB.VN (https://www.facebook.com/groups/ffb.vn)
TÍNH NĂNG:
Check Ads Report
Hiển thị thông tin tài khoản quảng cáo (tên tài khoản, dư nợ, limit, ngưỡng, tổng chi tiêu, thông tin thanh toán...).
Hiển thị thông tin tài khoản trong tab AdsManger và trong cài đặt thanh toán.
Phân quyền (Thêm / Xóa) thành viên trong tài khoản quảng cáo hàng loạt.
Xóa thành viên (admin) ẩn trong TKQC (cả TKCN/TKBM). Xóa all admin ẩn = 1 click.
Đổi tên tài khoản và tìm kiếm theo tên hoặc ID hoặc trạng thái.
Đổi thông tin TKQC hàng loạt (tên, tiền, múi giờ, quốc gia, thuế).
Thông báo TKQC nào đã sống lại sau khi kháng nghị.
Xuất file excel tất cả tài khoản quảng cáo.
Xuất file excel tất cả chiến dịch đã chỉ định hoặc hẹn giờ.
Xem và xuất excel bảng thông tin all tài khoản doanh nghiệp (BM).
Có check và xóa admin ẩn trong BM New
Export Comments
Xuât bình luận các bài (video, post) của facebook ra file excel.
Xóa thành viên ẩn hiện trong page
Cần có cookie của nick quản trị viên fanpage. Có thể thực hiện trên web https://ffb.vn/remove-ad
Kháng 902 cho Nick/Page/BM/TKQC
Lấy UID từ link facebook, tiktok, youtube
Lấy 2fa CODE
Có thể thực hiện trên web https://ffb.vn/2fa

Tool đang trong quá trình phát triển nên sử dụng toàn bộ tình năng miễn phí.
Để hoàn thiện được sản phẩm chúng tôi cần các bạn đóng góp ý kiến và báo cáo lỗi phát sinh.

Hướng dẫn cài đặt (https://youtu.be/6nTgd0ErI9E)

Free

đ0/ tháng

 • Xem thông tin 50 TKQC
 • Tìm kiếm & đổi tên TKQC
 • Theo dõi dư nợ realtime
 • Xuất TKQC & chiến dịch ra EXCEL
 • Xóa thành viên ẩn trong TKQC
 • Xóa thành viên ẩn trong BM
 • Xóa chính mình trong BM dòng 2
 • Phân quyền trong TKQC
 • Đổi hàng loạt info TKQC
 • Kiểm tra TKQC cấp tín dụng
 • Chuyển đổi tiền tệ VND/USD
 • Share Pixel
 • Xem thông tin BM
 • Lọc bình luận facebook
 • Kháng 902 (page,nick,tkqc,bm)
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Lấy UID facebook/tiktok...
 • 2 nick FB đăng nhập 1 lúc
Trải nghiệm ngay

Pro

đ299k/ tháng

 • Xem thông tin toàn bộ TKQC
 • Tìm kiếm & đổi tên TKQC
 • Theo dõi dư nợ realtime
 • Xuất TKQC & chiến dịch ra EXCEL
 • Xóa thành viên ẩn trong TKQC
 • Xóa thành viên ẩn trong BM
 • Xóa chính mình trong BM dòng 2
 • Phân quyền trong TKQC
 • Đổi hàng loạt info TKQC
 • Kiểm tra TKQC cấp tín dụng
 • Chuyển đổi tiền tệ VND/USD
 • Share Pixel
 • Xem thông tin BM
 • Lọc bình luận facebook
 • Kháng 902 (page,nick,tkqc,bm)
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Lấy UID facebook/tiktok...
 • 5 nick FB đăng nhập 1 lúc
Nâng cấp ngay
Xóa quản trị viên ẩn trong TKQC:
Kiểm tra thông tin tài khoản doanh nghiệp (BM):
Hình ảnh Fast Facebook trên Chrome:

Văn bản gốc