Khách truy cập (Khách!)

Quản Trị Viên

08:36 • 10/05/2022 •


Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

23:37 • 27/05/2022 •

GIẢI PHÁP CHUYÊN NGHIỆP CHO NHÀ QUẢNG CÁO

Free

đ0/ tháng

 • Xem thông tin 50 TKQC
 • Tìm kiếm & đổi tên TKQC
 • Theo dõi dư nợ realtime
 • Xuất TKQC & chiến dịch ra EXCEL
 • Xóa thành viên ẩn trong TKQC/BM
 • Xóa thành viên ẩn/hiện trong BM dòng 2
 • Phân quyền trong TKQC/BM
 • Đổi hàng loạt info TKQC
 • Quy đổi tiền tệ sáng USD/VND
 • Xem tổng đã thanh toán của từng TKQC
 • Kiểm tra TKQC cấp tín dụng
 • Share Pixel
 • Xem thông tin BM
 • Lọc bình luận facebook
 • Kháng 902 (page,nick,tkqc,bm)
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Lấy UID facebook/tiktok...
 • 2 nick FB đăng nhập 1 lúc
Trải nghiệm ngay

Pro

đ299k/ tháng

 • Xem thông tin toàn bộ TKQC
 • Tìm kiếm & đổi tên TKQC
 • Theo dõi dư nợ realtime
 • Xuất TKQC & chiến dịch ra EXCEL
 • Xóa thành viên ẩn trong TKQC
 • Xóa thành viên ẩn/hiện trong BM dòng 2
 • Phân quyền trong TKQC/BM
 • Đổi hàng loạt info TKQC
 • Quy đổi tiền tệ sáng USD/VND
 • Xem tổng đã thanh toán của từng TKQC
 • Kiểm tra TKQC cấp tín dụng
 • Share Pixel
 • Xem thông tin BM
 • Lọc bình luận facebook
 • Kháng 902 (page,nick,tkqc,bm)
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Lấy UID facebook/tiktok...
 • 5 nick FB đăng nhập 1 lúc
Nâng cấp ngay
🔷Phiên bản 1.8.5 - 26/10/2023
∟ Sửa lỗi xem chi tiêu theo ngày/tháng/năm với số lượng lớn TKQC.

🔷Phiên bản 1.8.4 - 24/10/2023
Chi tiết 1.8.3 New
∟ Sửa lỗi xóa thành viên (ẩn/hiện) trong BM dòng 2 tại mục phân quyền.

🔷Phiên bản 1.8.3 - 06/09/2023
∟ Sửa lỗi không thể đổi tất cả thông tin TKQC và kháng TKQC.
∟ Thêm tính năng đổi tên Facebook profile với ký tự đặc biệt như 💎,✅...

🔷Phiên bản 1.8.1 - 30/08/2023
∟ Cập nhật thêm giá trị LIMIT thực tế cả TKQC.

🔷Phiên bản 1.7.9 - 03/08/2023
∟ Cập nhật chuyển đổi tất cả giá trị tiền tệ trong chiến dịch.

🔷Phiên bản 1.7.5 - 19/04/2023
∟ Đổi tên tài khoản doanh nghiệp (BM).
∟ Nâng cấp tính năng check QTV ẩn trong BM.
∟ Thêm tính năng xóa thành viên ẩn trong BM chỉ bằng 1 click.
∟ Thêm tính năng xóa tất cả thành viên trong BM trừ bạn bằng 1 click.
∟ Thêm tính năng xóa chính bạn trong BM bằng 1 click.

🔷Phiên bản 1.7.3 - 11/04/2023
∟ Ra mắt bản phát hành tự động cập nhật khi có phát sinh lỗi hay có phiên bản mới.
∟ Cho phép mua thêm phiên đăng nhập.
∟ Sửa lỗi share pixel không thành công.
∟ Sửa lỗi xung đột với phần mềm Ads Power.
∟ Xóa tất cả ADMIN ẩn = 1 click.
∟ Xóa tất cả trừ bạn = 1 click (không cần nhập danh sách uid bạn chỉ cần chọn danh sách TKQC rồi xóa).
...
🔶Check Ads Report
∟ Hiển thị info (tên tài khoản, dư nợ, limit, ngưỡng, tổng chi tiêu, thông tin thanh toán...).
∟ Hiển thị thông tin tài khoản trong tab AdsManger và trong cài đặt thanh toán.
∟ Phân quyền TKQC (Thêm / Xóa) thành viên trong tài khoản quảng cáo hàng loạt.
∟ Xóa thành viên (admin) ẩn trong TKQC (cả TKCN/TKBM).
∟ Xóa all admin ẩn = 1 click.
∟ Đổi tên tài khoản và tìm kiếm theo tên hoặc ID hoặc trạng thái.
∟ Đổi thông tin TKQC hàng loạt (tên, tiền, múi giờ, quốc gia, thuế).
∟ Thông báo TKQC nào đã sống lại sau khi kháng nghị.
∟ Xuất file excel tất cả tài khoản quảng cáo.
∟ Xuất file excel tất cả chiến dịch đã chọn hoặc hẹn giờ tự động sau khoảng thời gian.
∟ Share Pixel nhiều TKQC = 1 click.
∟ Xem và xuất excel bảng thông tin all tài khoản doanh nghiệp (BM).
∟ Check và xóa admin ẩn trong BM.
∟ Thông Báo TKQC nào vô hiệu hóa mà sống lại.
∟ Chuyển đổi tất cả tiền tệ về VND / USD. Có tool riêng trong cài đặt thanh toán.
∟ Kiểm tra danh sách TKQC đã được cấp tín dụng.
∟ Xem và đặt lại giới hạn chi tiêu của TKQC.
_____________
Export Comments
Xuât bình luận các bài (video, post) của facebook ra file excel.
Xóa thành viên ẩn hiện trong page
Cần có cookie của nick quản trị viên fanpage. Có thể thực hiện trên web https://ffb.vn/remove-ad
Kháng 902 cho Nick/Page/BM/TKQC
Lấy UID từ link facebook, tiktok, youtube
Lấy 2fa CODE
Có thể thực hiện trên web https://ffb.vn/2fa

Hướng dẫn cài đặt (https://youtu.be/6nTgd0ErI9E)
Nhóm facebook: CỘNG ĐỒNG FFB.VN (https://www.facebook.com/groups/ffb.vn)

Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

17:37 • 01/05/2022 •

HƯỚNG DẪN KHÁNG 902 BẰNG VIDEO KHÔNG CẦN XMDT
How to appeal case 902 by video.
Tại link: https://ffb.vn/902/order
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

09:30 • 08/05/2022 •

HƯỚNG DẪN LỌC TẤT CẢ BÌNH LUẬN LIVESTREAM MIỄN PHÍ
How to filter all comments from Facebook live Free.
Tại link: https://ffb.vn/filterCMT
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:11 • 07/05/2022 •

CHẠY VIEW AD BREAKS FACEBOOK
WATCH TIME AD BREAKS VIEW WITH 35$.
Tại link: https://ffb.vn/view-600k-video/order
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

17:37 • 01/05/2022 •

KHÁNG MIỄN PHÍ
PAGE, BM, NICK FB (BỊ HẠN CHẾ QUẢNG CÁO).
Tại link: https://ffb.vn/902/order
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

06:35 • 27/04/2022 •


Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

01:05 • 09/09/2011 •

GIAO DỊCH TRUNG GIAN
TRUNG GIAN TÂY VIỆT 24/7.
TRUNG GIAN VIỆT-VIỆT 8H-23H
Tạo nhóm GD qua:
Telegram: hzvip +(84)888888700
Whatsapp & Zalo: +(84)888888700

Check info Trung Gian tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK
LIVESTREAM, MESSAGE(TIN NHẮN) & POST(BÀI VIẾT).
PHÍ 2-10% (TÙY NGÂN SÁCH)
Liên Hệ chạy QC:
Zalo: +(84)888888700

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

TÚT NẠP TRẢ TRƯỚC 9999999999999đ ẢO MA
- B1: Mua clone trắng (clone mới, chưa ngâm, chưa thay đổi thông tin, phải clone mới nha, clone ngâm lâu rồi là sẽ ra 0đ)
- B2: Đặt giới hạn chi tiêu (đặt bao nhiêu cũng được)
- B3: Ấn F12 > Console xong dán code
- B4: Sống ảo

var accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID;
var fb_dtsg = require('DTSGInitialData').token;
var __user = require('CurrentUserInitialData').USER_ID;
fetch("https://business.facebook.com/api/graphql", {
"headers": {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
},
"body":
__a=1&dpr=1&fb_dtsg=${fb_dtsg}&variables={"input":{"billable_account_payment_legacy_account_id":"${accountId}","logging_data":{"logging_counter":22,"logging_id":"3418624251"},"recurring_enabled":false,"actor_id":"${__user}","client_mutation_id":"3"}}&doc_id=4886770528075857,

"method": "POST",
"mode": "cors",
"credentials": "include"
}).then(e => {
console.log("Done Changed to Prepaid By Medoz Pro ❤️✅");
location.reload()
})

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

Tut nâng ngưỡng BM lên 120 triệu mới nhất
(nguồn sưu tầm)
Yêu cầu Bill xanh
Sau khi pay 2-5 lần ngưỡng vào link:
- https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667
xin ngưỡng lên 5k - Auto xịt >> Vào tiếp
https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054
Xin lên ngưỡng BM lên 120 triệu mới nhất

Thần chú Tut nâng ngưỡng BM lên 120 triệu mới nhất
"Hi facebook team, I want to raise the threshold for payment of advertising bills so that I can easily work and make transactions with the bank about my advertising bill payments. In order for my business to run smoothly and successfully, I really want to be approved by the facebook team. Thank you very much facebook team! Best regards! "
Code Tut nâng ngưỡng BM lên 120 triệu mới nhất

javascript: (() => {
let token = require("DTSGInitialData").token || document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID || document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID;
fetch("https://facebook.com/api/graphql/", {
headers: {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded"
},
referrer: "https://www.facebook.com/",
body: `av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1g&__beoa=0&__pc=PHASED:powereditor_pkg&dpr=1.5&__ccg=EXCELLENT&__rev=1002523221&__s=&__hsi=6&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=22058&__spin_r=1002523221&__spin_b=trunk&__spin_t=&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=BillingPrepayUtilsCreateStoredBalanceMutation&variables={"input":{"client_mutation_id":"3","actor_id":"${uid}","logging_data":{"logging_counter":21,"logging_id":""},"payment_account_id":"${accountId}"}}&server_timestamps=true&doc_id=3138742652811181`,
method: "POST",
mode: "cors",
credentials: "include"
}).then(e => {
console.log("Done"), location.reload()
})
})();

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

LINK KHÁNG 273

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip

Quản Trị Viên

08:04 • 19/04/2019 •

let token = require("DTSGInitialData").token document.querySelector('[name="fb_dtsg"]').value,
uid = require("CurrentUserInitialData").USER_ID [removed].match(/c_user=([0-9]+)/)[1],
accountId = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID,
account_holder_name = "BQT BQT"
credit_card_number = "THAY SỐ THẺ"
csc = "265"
expiry_month = "06"
expiry_year = "2027"
credit_card_first_6 = credit_card_number.substring(0, 6)
credit_card_last_4 = credit_card_number.substring(credit_card_number.length - 4)
fetch("https://secure.facebook.com/ajax/payment/token_proxy.php?tpe=%2Fapi%2Fgraphql%2F", {
headers: {
"content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
"x-fb-friendly-name": "useBillingAddCreditCardMutation"
},
referrer: "https://www.facebook.com/",
body:
av=${uid}&payment_dev_cycle=prod&__usid=&__user=${uid}&__a=1&__dyn=&__req=1d&__hs=19052.BP%3Aads_campaign_manager_pkg.2.0.0.0.&dpr=1&__ccg=UNKNOWN&__rev=1005130120&__s=m3nwoo%3Ahk1830%3A8jyqhz&__hsi=7070146181357455798-0&__comet_req=0&fb_dtsg=${token}&jazoest=21981&lsd=FNrxnrWZ79fwVUhEKI7Bg7&__spin_r=1005130120&__spin_b=trunk&__spin_t=1646146685&fb_api_caller_class=RelayModern&fb_api_req_friendly_name=useBillingAddCreditCardMutation&variables=%7B%22input%22%3A%7B%22billing_address%22%3A%7B%22country_code%22%3A%22PH%22%7D%2C%22billing_logging_data%22%3A%7B%22logging_counter%22%3A14%2C%22logging_id%22%3A%22478093535%22%7D%2C%22cardholder_name%22%3A%22${account_holder_name}%22%2C%22credit_card_first_6%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_first_6}%22%7D%2C%22credit_card_last_4%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_last_4}%22%7D%2C%22credit_card_number%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${credit_card_number}%22%7D%2C%22csc%22%3A%7B%22sensitive_string_value%22%3A%22${csc}%22%7D%2C%22expiry_month%22%3A%22${expiry_month}%22%2C%22expiry_year%22%3A%22${expiry_year}%22%2C%22payment_account_id%22%3A%22${accountId}%22%2C%22payment_type%22%3A%22MOR_ADS_INVOICE%22%2C%22unified_payments_api%22%3Atrue%2C%22actor_id%22%3A%22${uid}%22%2C%22client_mutation_id%22%3A%221%22%7D%7D&server_timestamps=true&doc_id=4126726757375265
,
method: "POST",
mode: "cors",
credentials: "include"
}).then(response => response.json()).then(data => {
console.log("Done");
console.log(data);
})

Check info Admin tại: http://facebook.com/tele.hzvip
20 Lượt
TỔNG DỊCH VỤ HÔM NAY
500,000 Coin
TỔNG COIN DONATE HÔM NAY
Hiện có 401 người online. 118 user và 283 khách.
Extension Fast Facebook

Download Tiện ích miễn phí

 • Kiểm tra và quản lý TKQC
 • Kiểm tra và quản lý BM
 • Xóa thành viên ẩn trong BM và TKQC
 • Xóa thành viên trong fanpage
 • Xuất excel backup camp all TKQC
 • Cùng nhiều tính năng thú vị khác...
Báo cáo
0

Còn Lại

0

Đã Tiêu

0

Tổng Donate

Giảm 0%

Thành viên

Đã xác minh tại MMO4ME

Văn bản gốc